Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5069
Název záměru: Nová galvanizační linka Zn-Ni ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., provozovna Český Dub
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecČeský DubČeský Dub
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 27.08.2015 16:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Budovatelů 482, 538 43 Třemošnice
IČO oznamovatele: 62063685
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2015
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5069_oznameni.pdf (11898 kB) - 24.06.2015 17:25:48
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2015
Datum nabytí právní moci: 08.09.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV5069_zjistovaci.pdf (106 kB) - 27.08.2015 16:04:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5069_infZjistovaci.pdf (32 kB) - 27.08.2015 16:06:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: