Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5077
Název záměru: Doplnění technologie výroby hygienických potřeb ve firmě Drylock
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecHrádek nad NisouHrádek nad Nisou
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: VGP CZ VI., a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČO oznamovatele: 28742621
Datum a čas posledních úprav: 20.03.2017 11:18
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.10.2016
Zpracovatel oznámení: Ryšlavý Zbyněk RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV5077_oznameni.zip (3592 kB) - 14.09.2016 09:41:12
Informace o oznámení: OV5077_infOznam.pdf (40 kB) - 14.09.2016 09:45:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2017
Datum nabytí právní moci: 26.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV5077_zjistovaci.pdf (70 kB) - 20.03.2017 11:18:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: