Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5078
Název záměru: Rozšíření výrobní kapacity CIKAUTXO CZ s.r.o., Letní 3867, Jablonec nad Nisou
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouJablonec nad NisouKokonín
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Oznamovatel: CIKAUTXO CZ s.r.o.,
IČO oznamovatele: 25406311
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2017 13:55
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.03.2017
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5078_oznameni.pdf (13982 kB) - 22.02.2017 08:44:09
Informace o oznámení: OV5078_infOznam.pdf (41 kB) - 08.03.2017 10:38:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5078_zjistovaci.pdf (92 kB) - 07.04.2017 13:55:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5078_infZjistovaci.pdf (31 kB) - 07.04.2017 13:55:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: