Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5083
Název záměru: Navýšení výroby hygienických potřeb Drylock Technologies s.r.o. VGP Park, Hala H5, Vlámská 826, Hrádek nad Nisou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení:
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2019 15:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VGP CZ VI., a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
IČO oznamovatele: 28742621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.05.2019
Zpracovatel oznámení: Kolář Karel Ing.
Text oznámení záměru: OV5083_oznameni.pdf (5577 kB) - 09.04.2019 11:10:00
Informace o oznámení: OV5083_infOznam.pdf (86 kB) - 06.06.2019 15:33:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: