Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5088
Název záměru: CTPark Česká Lípa CEL2 NVH - rozšíření výroby
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaČeská LípaDobranov
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 15.05.2020 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 30.04.2020
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV5088_oznameni.pdf (11373 kB) - 16.03.2020 16:28:22
Informace o oznámení: OV5088_infOznam.pdf (90 kB) - 03.04.2020 10:46:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5088_zjistovaci.pdf (127 kB) - 15.05.2020 10:26:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV5088_infZjistovaci.pdf (919 kB) - 15.05.2020 10:26:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: