Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6025
Název záměru: Rozšíření výroby provozu ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTřemošniceTřemošnice nad Doubravou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2007 06:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., Třemošnice
IČ oznamovatele: 62063685
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Martinovský Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6025_oznameni.doc (84 kB) - 20.05.2005 05:57:35
Informace o oznámení: OV6025_infOznam.doc (38 kB) - 20.05.2005 07:04:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6025_zjistovaci.doc (44 kB) - 01.08.2005 13:47:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Martinovský Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6025_dokumentace.zip (5095 kB) - 03.08.2006 07:06:22
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6025_infDokumentace.doc (39 kB) - 03.08.2006 07:06:22
Vrácení dokumentace: OV6025_vraceni.doc (35 kB) - 04.01.2006 11:21:30
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6025_posudek.zip (1447 kB) - 21.11.2006 06:25:20
Informace o posudku: OV6025_infPosudek.pdf (147 kB) - 21.11.2006 06:25:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6025_zaveryStan.pdf (251 kB) - 18.01.2007 06:10:54
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Třemošnice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: