Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6043
Název záměru: Rozšíření kapacity zpracování stavebních odpadů Envistone spol. s r.o. Předměřice nad Labem
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéPředměřice nad LabemPředměřice nad Labem
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2007 07:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENVISTONE spol. s r.o., Radostov 11, 503 27 Radostov
IČ oznamovatele: 25994182
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6043_oznameni.pdf (1471 kB) - 15.12.2006 14:02:09
Informace o oznámení: OV6043_infOznam.pdf (177 kB) - 15.12.2006 14:02:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6043_zjistovaci.pdf (193 kB) - 16.01.2007 06:18:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6043_posudek.pdf (663 kB) - 19.02.2007 06:36:19
Informace o posudku: OV6043_infPosudek.pdf (178 kB) - 19.02.2007 06:36:25
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6043_zaveryStan.doc (102 kB) - 13.04.2007 06:05:29
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýHradec KrálovéMagistrát města Hradce Králové
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: