Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6077
Název záměru: Skládka S-003 Březinka II.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavySlatinaBřezinka
Pardubický krajSvitavySlatinaSlatina u Jevíčka
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 21.01.2009 08:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: P-D Refractories CZ a.s., Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice
IČO oznamovatele: 16343409
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Text oznámení záměru: OV6077_oznameni.pdf (605 kB) - 25.04.2008 06:45:10
Informace o oznámení: OV6077_infOznam.pdf (179 kB) - 25.04.2008 06:45:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6077_zjistovaci.pdf (222 kB) - 02.06.2008 07:32:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6077_dokumentace.pdf (676 kB) - 15.07.2008 07:22:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6077_infDokumentace.pdf (180 kB) - 15.07.2008 07:22:30
Vrácení dokumentace: OV6077_vraceni.pdf (85 kB) - 22.08.2008 06:58:47
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6077_posudek.pdf (1275 kB) - 07.11.2008 06:33:39
Informace o posudku: OV6077_infPosudek.pdf (94 kB) - 07.11.2008 06:33:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6077_zaveryStan.pdf (258 kB) - 21.01.2009 08:42:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: