Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6080
Název záměru: Dostavba výrobního areálu BÖHM PLAST-TECHNIK a.s. v České Třebové
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeská TřebováČeská Třebová
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2008 08:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BÖHM PLAST-TECHNIK a.s., Bezděkov 514, 560 02 Česká Třebová
IČ oznamovatele: 26814773
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV6080_oznameni.pdf (4496 kB) - 03.06.2008 05:59:21
Informace o oznámení: OV6080_infOznam.pdf (178 kB) - 03.06.2008 05:59:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6080_zjistovaci.pdf (224 kB) - 02.07.2008 09:36:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6080_dokumentace.pdf (1984 kB) - 01.08.2008 10:16:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6080_infDokumentace.pdf (96 kB) - 01.08.2008 10:16:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6080_posudek.pdf (378 kB) - 06.10.2008 09:13:26
Informace o posudku: OV6080_infPosudek.pdf (95 kB) - 06.10.2008 09:13:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6080_zaveryStan.doc (113 kB) - 28.11.2008 08:43:05
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: