Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6092
Název záměru: Stanovení nového DP a následná těžba štěrkopísku na ložisku Pamětník
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajHradec KrálovéKlamošŠtít
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 29.10.2009 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
IČ oznamovatele: 27461602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Cibulka Jiří doc., Ing., DrSc.
Text oznámení záměru: OV6092_oznameni.doc (590 kB) - 04.12.2008 06:33:40
Informace o oznámení: OV6092_infOznam.pdf (96 kB) - 04.12.2008 06:33:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2009
Závěry zjišťovacího řízení: OV6092_zjistovaci.pdf (123 kB) - 12.01.2009 06:32:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cibulka Jiří doc., Ing., DrSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6092_dokumentace.pdf (608 kB) - 24.03.2009 10:03:00
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6092_infDokumentace.pdf (95 kB) - 24.03.2009 10:03:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6092_posudek.pdf (826 kB) - 23.07.2009 05:46:54
Informace o posudku: OV6092_infPosudek.pdf (94 kB) - 23.07.2009 05:46:56
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV6092_zaveryStan.pdf (260 kB) - 29.10.2009 08:49:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: