Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6154
Název záměru: Úprava a doplnění místní komunikace včetně přípojek inženýrských sítí a výstavba na p. p. č. 170/4 a 170/10 v Horní Malé Úpě
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Královéhradecký krajTrutnovMalá ÚpaHorní Malá Úpa
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 15.08.2013 12:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Michal Jašek, 533 22 Býšť 170
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 03.07.2013
Zpracovatel oznámení: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV6154_oznameni.zip (15292 kB) - 11.06.2013 07:25:41
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části oznámení
Informace o oznámení: OV6154_infOznam.pdf (112 kB) - 11.06.2013 07:25:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV6154_zjistovaci.zip (1168 kB) - 15.08.2013 12:05:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6154_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 09.08.2013 14:27:20
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: