Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6168
Název záměru: Linka mechanicko-fyzikální úpravy odpadů, Lhota za Červeným Kostelcem
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČervený KostelecLhota za Červeným Kostelcem
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2015 06:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WASTE - TO - ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ oznamovatele: 28789440
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: OV6168_oznameni.zip (5634 kB) - 27.01.2014 06:10:06
Informace o oznámení: OV6168_infOznam.pdf (81 kB) - 27.01.2014 06:10:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6168_zjistovaci.zip (1541 kB) - 11.04.2014 12:58:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6168_infZjistovaci.pdf (151 kB) - 11.04.2014 12:58:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.01.2015
Text dokumentace: OV6168_dokumentace.zip (28797 kB) - 16.12.2014 09:58:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6168_infDokumentace.pdf (80 kB) - 16.12.2014 09:58:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2015
Text posudku: OV6168_posudek.zip (2439 kB) - 31.03.2015 05:41:03
Informace o posudku: OV6168_infPosudek.pdf (80 kB) - 31.03.2015 05:41:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6168_zaveryStan.pdf (167 kB) - 28.05.2015 06:36:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: