Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6180
Název záměru: Modernizace plavebního stupně Srnojedy, změna záměru
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/9.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Pardubický krajPardubiceSrnojedySrnojedy
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 06:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest, nábř. L. Svobody 1222/2, 110 15 Praha 1
IČ oznamovatele: 67981801
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2015
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV6180_oznameni.zip (16152 kB) - 16.12.2014 05:59:35
Informace o oznámení: OV6180_infOznam.pdf (114 kB) - 16.12.2014 05:59:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6180_zjistovaci.zip (667 kB) - 30.03.2015 06:08:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV6180_infZjistovaci.pdf (90 kB) - 30.03.2015 06:08:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: