Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6206
Název záměru: Linka na eloxování hliníku SEVEN - K, s.r.o., Králíky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKrálíkyKrálíky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 17.10.2016 12:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SEVEN - K, s.r.o., Pivovarská 171, 561 69 Králíky
IČ oznamovatele: 27526178
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.02.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV6206_oznameni.zip (67808 kB) - 12.01.2016 05:57:25
Informace o oznámení: OV6206_infOznam.pdf (82 kB) - 12.01.2016 05:57:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6206_zjistovaci.pdf (148 kB) - 12.02.2016 05:49:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2016
Text dokumentace: OV6206_dokumentace.zip (13145 kB) - 29.04.2016 05:55:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6206_infDokumentace.pdf (73 kB) - 29.04.2016 05:55:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6206_posudek.zip (5391 kB) - 23.08.2016 06:07:27
Informace o posudku: OV6206_infPosudek.pdf (122 kB) - 23.08.2016 06:07:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6206_zaveryStan.pdf (145 kB) - 17.10.2016 12:44:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: