Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6235
Název záměru: Ložisko štěrkopísku Kostelecké Horky
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajRychnov nad KněžnouKostelecké HorkyKostelecké Horky
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2017 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ oznamovatele: 25965000
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV6235_dokumentace.zip (111505 kB) - 09.11.2016 06:21:38
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6235_infDokumentace.pdf (74 kB) - 09.11.2016 06:21:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6235_posudek.zip (1759 kB) - 21.04.2017 09:00:37
Informace o posudku: OV6235_infPosudek.pdf (122 kB) - 22.03.2017 06:19:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6235_zaveryStan.pdf (328 kB) - 12.06.2017 09:33:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: