Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6236
Název záměru: Technopark – BOCO PLASTY, “změna užívání” testování linek na plasty
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2017 13:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BOCO PARDUBICE machines, s.r.o., 533 32 Čepí 1
IČ oznamovatele: 60931655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2016
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: OV6236_oznameni.zip (7843 kB) - 22.11.2016 05:43:12
Informace o oznámení: OV6236_infOznam.pdf (75 kB) - 22.11.2016 05:43:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2017
Datum nabytí právní moci: 06.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV6236_zjistovaci.pdf (292 kB) - 04.01.2017 13:02:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: