Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6261
Název záměru: Výrobní hala SO 33, výrobní závod JUTA 14 Žirecká Podstráň
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovDvůr Králové nad LabemŽirecká Podstráň
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 24.06.2019 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JUTA a.s., Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ oznamovatele: 45534187
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2019
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: OV6261_oznameni.zip (80181 kB) - 29.04.2019 06:33:27
Informace o oznámení: OV6261_infOznam.pdf (76 kB) - 29.04.2019 06:33:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2019
Datum nabytí právní moci: 26.07.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV6261_zjistovaci.pdf (321 kB) - 24.06.2019 09:34:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: