Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7008
Název záměru: Dobývací prostor Valtice III – výhradní ložisko štěrkopísku
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavValticeValtice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2004 07:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEPIKO spol. s .r.o. Brno, Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
IČO oznamovatele: 46971360
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Chudárek Tomáš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7008_oznameni.doc (404 kB) - 13.11.2003 10:54:40
Informace o oznámení: OV7008_infOznam.doc (31 kB) - 13.11.2003 10:54:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7008_zjistovaci.doc (34 kB) - 08.01.2004 09:04:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Drobníčková Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7008_posudek.doc (159 kB) - 05.04.2004 07:43:13
Informace o posudku: OV7008_infPosudek.doc (38 kB) - 05.04.2004 08:34:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7008_inf1VP.doc (38 kB) - 27.04.2004 07:29:39
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7008_zapis1VP.doc (46 kB) - 24.05.2004 08:54:52
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7008_zaveryStan.doc (124 kB) - 03.06.2004 06:57:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: