Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7015
Název záměru: Zařízení pro systém nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu VITIS Mutěnice - Hraničky
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínMutěniceMutěnice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: Fri Jan 12 09:58:01 CET 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obec Mutěnice, Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
IČ oznamovatele: 00285145
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7015_oznameni.doc (618 kB) - 30.08.2004 08:41:58
Informace o oznámení: OV7015_infOznam.doc (41 kB) - 30.08.2004 08:42:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7015_zjistovaci.doc (48 kB) - 01.10.2004 10:16:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vašíček Ladislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7015_dokumentace.doc (1016 kB) - 07.03.2005 07:54:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7015_infDokumentace.doc (39 kB) - 04.03.2005 11:50:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7015_posudek.doc (351 kB) - 16.05.2005 10:26:00
Informace o posudku: OV7015_infPosudek.doc (40 kB) - 16.05.2005 10:26:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7015_inf1VP.doc (40 kB) - 16.05.2005 10:27:06
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7015_zapis1VP.doc (68 kB) - 22.06.2005 14:12:41
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7015_zaveryStan.zip (627 kB) - 12.01.2018 09:58:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: