Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7046
Název záměru: CHLÚ Únanov - stanovení dobývacího prostoru
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoÚnanovÚnanov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2008 13:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sedlecký kaolin, a.s., Božičany 167, 362 26 Božičany
IČ oznamovatele: 63509911
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Text oznámení záměru: OV7046_oznameni.pdf (3357 kB) - 16.04.2007 13:44:26
Informace o oznámení: OV7046_infOznam.doc (42 kB) - 16.04.2007 13:44:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7046_zjistovaci.doc (49 kB) - 19.06.2007 10:56:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV7046_dokumentace.pdf (2169 kB) - 13.11.2007 16:35:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7046_infDokumentace.doc (42 kB) - 13.11.2007 16:35:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kalous Jaroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7046_posudek.doc (229 kB) - 12.02.2008 11:11:02
Informace o posudku: OV7046_infPosudek.doc (43 kB) - 12.02.2008 11:11:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7046_zaveryStan.doc (97 kB) - 28.05.2008 12:24:33
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoObvodní báňský úřad Brno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: