Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7135
Název záměru: „Provozovna pro využívání druhotných surovin, TRC Ždánice“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínŽdániceŽdánice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 15.03.2016 13:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ARW s.r.o., tř. Kpt. Jaroše 1845/26, 602 00 Brno
IČO oznamovatele: 27686949
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2015
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7135_oznameni.pdf (8915 kB) - 15.10.2015 08:42:38
Informace o oznámení: OV7135_infOznam.pdf (88 kB) - 15.10.2015 08:42:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2015
Datum nabytí právní moci: 01.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7135_zjistovaci.pdf (422 kB) - 15.03.2016 13:24:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7135_infZjistovaci.pdf (70 kB) - 15.03.2016 13:24:39
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: