Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7137
Název záměru: Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovProsečProseč u Humpolce
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 06.04.2018 08:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s., Tovární 1112, 537 01 Chrudim III
IČ oznamovatele: 28771648
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.12.2015
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7137_oznameni.pdf (5055 kB) - 07.12.2015 12:36:45
Informace o oznámení: OV7137_infOznam.pdf (92 kB) - 07.12.2015 12:36:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV7137_zjistovaci.pdf (253 kB) - 18.01.2016 08:40:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Jiří Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2018
Text dokumentace: OV7137_dokumentace.pdf (86149 kB) - 14.08.2017 14:18:05
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV7137_prepracovana.pdf (1338 kB) - 21.12.2017 14:18:14
Informace o dokumentaci: OV7137_infDokumentace.pdf (188 kB) - 14.08.2017 14:18:05
Vrácení dokumentace: OV7137_vraceni.pdf (137 kB) - 13.11.2017 13:00:51
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7137_posudek.pdf (1016 kB) - 06.04.2018 08:18:57
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7137_zaveryStan.pdf (304 kB) - 06.04.2018 08:16:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: