Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Marek Jiří Dr. Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
99249/ENV/11, 85183/ENV/16, MZP/2022/710/616
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
42827/ENV/07
Platnost do: 09.07.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Píšťovy 820
Zaměstnavatel - mesto: Chrudim
Zaměstnavatel - PSČ: 537 01
Zaměstnavatel - telefon: 469 682 303-05
Bydliště - ulice: Na Větrníku 1208
Bydliště - město: Chrudim
Bydliště - PSČ: 537 05
Bydliště - telefon: 776 415 156
Email: jiri_marek@hotmail.com, jiri.marek@ekomonitor.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: