Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6197
Název záměru: Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Posudek
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrastChrast
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2016 06:46
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JASOBAL s.r.o., Podnikatelská 545, 190 11 Praha - Běchovice
IČ oznamovatele: 24815578
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marek Jiří Dr., Ing.
Text oznámení záměru: OV6197_oznameni.pdf (17799 kB) - 30.09.2015 05:46:00
Informace o oznámení: OV6197_infOznam.pdf (82 kB) - 30.09.2015 05:46:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV6197_zjistovaci.pdf (201 kB) - 06.11.2015 05:53:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marek Jiří Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
25.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 24.06.2016
Text dokumentace: OV6197_dokumentace.pdf (31452 kB) - 19.05.2016 05:49:42
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV6197_prepracovana.pdf (73 kB) - 19.05.2016 05:49:42
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV6197_posudek.zip (3405 kB) - 21.09.2016 06:46:16
Informace o posudku: OV6197_infPosudek.pdf (123 kB) - 21.09.2016 06:46:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: