Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7147
Název záměru: Zvýšení výrobní kapacity HRANIPEX a.s. Komorovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaPelhřimovKomoroviceKomorovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 26.05.2017 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HRANIPEX a.s., J.Rýznerové 97, Komorovice, 396 01 Humpolec
IČO oznamovatele: 26017997
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2016
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: OV7147_oznameni.pdf (4733 kB) - 09.06.2016 13:06:56
Informace o oznámení: OV7147_infOznam.docx (35 kB) - 09.06.2016 13:06:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV7147_zjistovaci.zip (1260 kB) - 20.07.2016 07:49:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV7147_infZjistovaci.pdf (185 kB) - 20.07.2016 07:44:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2016
Text dokumentace: OV7147_dokumentace.pdf (3734 kB) - 12.10.2016 09:33:51
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV7147_infDokumentace.pdf (188 kB) - 12.10.2016 09:33:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2017
Text posudku: OV7147_posudek.zip (1334 kB) - 29.03.2017 08:40:11
Informace o posudku: OV7147_infPosudek.pdf (188 kB) - 29.03.2017 08:40:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7147_zaveryStan.pdf (304 kB) - 26.05.2017 08:33:28
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: