Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7190
Název záměru: Rekonstrukce ŽST Kyjov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV7190_duvodyUkonceni.pdf (91 kB) - 18.06.2019 12:48:14
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínKyjovBohuslavice u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínKyjovBoršov u Kyjova
Jihomoravský krajHodonínKyjovKyjov
Jihomoravský krajHodonínKyjovNětčice u Kyjova
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 18.06.2019 12:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 10 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2019
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV7190_oznameni.zip (38795 kB) - 11.02.2019 12:13:31
Informace o oznámení: OV7190_infOznam.pdf (317 kB) - 11.02.2019 12:13:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV7190_zjistovaci.pdf (166 kB) - 18.06.2019 12:47:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: