Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8015
Název záměru: Skladování a čištění olejů - Chropyně
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 10.11.2003 10:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENERGOINVESTMENT, s.r.o., Hotel-lázně Kostelec 483, 763 14 Zlín
IČ oznamovatele: 25568418
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8015_oznameni.doc (437 kB) - 24.06.2003 12:46:45
Informace o oznámení: OV8015_infOznam.doc (26 kB) - 24.06.2003 12:26:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8015_zjistovaci.doc (406 kB) - 20.08.2003 12:30:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Konečný Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8015_posudek.doc (80 kB) - 17.09.2003 10:08:14
Informace o posudku: OV8015_infPosudek.doc (27 kB) - 17.09.2003 10:09:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8015_inf1VP.doc (28 kB) - 17.09.2003 10:11:58
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8015_zapis1VP.doc (36 kB) - 17.10.2003 05:23:56
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8015_zaveryStan.doc (75 kB) - 10.11.2003 10:24:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: