Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8019
Název záměru: Kappa Packaging Olomouc, Nový závod na výrobu kašírovaných obalů z vlnité lepenky
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/5.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucOlomoucHolice u Olomouce
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 09.02.2004 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kappa Empack s.r.o., I.P. Pavlova 123/125 , 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 49607006
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8019_oznameni.doc (6093 kB) - 04.11.2003 10:37:36
Informace o oznámení: OV8019_infOznam.doc (28 kB) - 04.11.2003 10:21:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8019_zjistovaci.doc (537 kB) - 12.12.2003 08:05:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8019_posudek.doc (4896 kB) - 17.12.2003 09:51:49
Informace o posudku: OV8019_infPosudek.doc (28 kB) - 17.12.2003 09:36:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8019_inf1VP.doc (28 kB) - 19.12.2003 05:47:54
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8019_zapis1VP.doc (42 kB) - 26.01.2004 08:40:36
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8019_zaveryStan.doc (88 kB) - 09.02.2004 13:39:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: