Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8048
Název záměru: Těžba štěrkopísku Chropyně (sever)
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 04.12.2008 10:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Štěrkovny Olomouc, a.s., Hynaisova 554/11, 772 00 Olomouc – Nová Ulice
IČ oznamovatele: 25883534
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV8048_oznameni.pdf (11088 kB) - 16.10.2006 13:43:53
Informace o oznámení: OV8048_infOznam.doc (59 kB) - 16.10.2006 14:51:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.11.2006
Závěry zjišťovacího řízení: OV8048_zjistovaci.doc (85 kB) - 22.11.2006 13:23:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8048_dokumentace.pdf (739 kB) - 03.03.2008 10:39:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8048_infDokumentace.doc (62 kB) - 04.03.2008 11:10:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Maňour Jiří prom.geol., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8048_posudek.doc (669 kB) - 23.07.2008 09:42:22
Informace o posudku: OV8048_infPosudek.doc (57 kB) - 23.07.2008 09:42:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8048_inf1VP.doc (55 kB) - 25.08.2008 10:58:05
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8048_zapis1VP.PDF (2713 kB) - 04.12.2008 09:58:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2008
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8048_zaveryStan.PDF (1820 kB) - 04.12.2008 10:03:54
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Chropyně
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: