Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8089
Název záměru: Stanovení dobývacího prostoru Žerotín - Liboš
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLibošKrnov
Olomoucký krajOlomoucŠtěpánovŠtěpánov u Olomouce
Olomoucký krajOlomoucŽerotínŽerotín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2010 11:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Montana Bohemia s.r.o., Nám. Republiky 4, 362 51 Jáchymov
IČO oznamovatele: 26346532
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Šternberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Hrouzek Stanislav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV8089_dokumentace.doc (551 kB) - 13.10.2008 09:59:46
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8089_infDokumentace.doc (66 kB) - 13.10.2008 09:59:47
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV8089_vyhodnoceniNaturaDokumentace.doc (996 kB) - 13.10.2008 10:03:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8089_posudek.pdf (5262 kB) - 13.08.2009 13:00:36
Informace o posudku: OV8089_infPosudek.doc (60 kB) - 13.08.2009 13:01:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
21.10.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8089_inf1VP.doc (59 kB) - 17.09.2009 08:37:57
Zápis z 1. veřejného projednání:
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
OV8089_inf2VP.doc (59 kB) - 16.10.2009 12:14:48
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV8089_zaveryStan.pdf (148 kB) - 10.02.2010 11:40:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: