Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8103
Název záměru: ZEVO Chropyně, zařízení na energetické využití odpadů
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížChropyněChropyně
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 22.12.2015 09:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DESTRA Co., spol. s r.o., Hrnčířská 556/20a, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 60709286
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Chropyně
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 20.09.2014
Text dokumentace: OV8103_dokumentace.zip (166878 kB) - 23.02.2012 12:58:15
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV8103_prepracovana.pdf (7678 kB) - 15.08.2014 15:59:00
Přílohy k dokumentaci:
Informace o dokumentaci: OV8103_infDokumentace.zip (309 kB) - 18.08.2014 14:24:15
Vrácení dokumentace: OV8103_vraceni.zip (4941 kB) - 28.11.2012 16:55:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.03.2015
Text posudku: OV8103_posudek.zip (22922 kB) - 29.01.2015 12:06:52
Informace o posudku: OV8103_infPosudek.zip (326 kB) - 29.01.2015 12:06:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8103_inf1VP.doc (62 kB) - 21.08.2012 07:09:51
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8103_zapis1VP.pdf (959 kB) - 30.11.2012 08:03:41
Informace o místě a času konání
2. veřejného projednání:
OV8103_inf2VP.pdf (103 kB) - 01.04.2015 10:11:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8103_zaveryStan.pdf (1604 kB) - 22.12.2015 09:14:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Přesto, že k záměru byl dokončen odevzdán posudek EIA a proběhlo veřejné projednání záměru, nemohlo být vzhledem k novým a zásadním informacím o záměru, které byly zjištěny v den konání veřejného projednání, vydáno stanovisko EIA a proces EIA k záměru byl vrácen do fáze zpracování dokumentace EIA (dopisem vrácení dokumentace k doplnění č. j. 100212/ENV/12 ze dne 26. 11. 2012). Zpracovatel dokumentace (2009), doplnění (2010) a dopracování dokumentace (2012): Ing. Jiří Klicpera, CSc. Zpracovatel doplnění dokumentace (2014): Ing. Josef Tomášek, CSc.