Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8146
Název záměru: Řízená skládka odpadů Lipník nad Bečvou - III. etapa rozšíření skládky
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.2;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovLipník nad BečvouLipník nad Bečvou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2015 14:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AVELI z.s., Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČO oznamovatele: 61985333
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 17.06.2013
Zpracovatel oznámení: Jurnečková Romana Mgr.
Text oznámení záměru: OV8146_oznameni.zip (16722 kB) - 23.05.2013 08:07:50
Informace o oznámení: OV8146_infOznam.PDF (1755 kB) - 23.05.2013 08:07:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV8146_zjistovaci.zip (1404 kB) - 26.06.2013 10:01:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8146_infZjistovaci.pdf (118 kB) - 25.06.2013 10:43:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Lipník nad Bečvou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jurnečková Romana Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.09.2013
Text dokumentace: OV8146_dokumentace.zip (20628 kB) - 08.08.2013 10:02:04
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8146_infDokumentace.PDF (221 kB) - 08.08.2013 10:02:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2014
Text posudku: OV8146_posudek.pdf (15473 kB) - 29.11.2013 09:02:40
Informace o posudku: OV8146_infPosudek.PDF (174 kB) - 29.11.2013 09:02:40
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8146_zaveryStan.zip (527 kB) - 05.06.2015 14:18:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: