Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8205
Název záměru: Rozšíření provozu nanášení práškových plastů, výroba pružin v hale č. 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/4.4;§4 odst. 1 písm. a
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovKralice na HanéKralice na Hané
Olomoucký krajProstějovProstějovProstějov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 10.04.2017 07:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Mubea IT Spring Wire s r.o., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov
IČO oznamovatele: 26954664
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Götthans Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2017
Text dokumentace: OV8205_dokumentace.pdf (1595 kB) - 30.11.2016 12:41:53
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
OV8205_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (5781 kB) - 30.11.2016 12:41:53
Informace o dokumentaci: OV8205_infDokumentace.pdf (127 kB) - 01.12.2016 13:01:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.02.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.03.2017
Text posudku: OV8205_posudek.pdf (1422 kB) - 06.02.2017 09:48:36
Informace o posudku: OV8205_infPosudek.pdf (101 kB) - 06.02.2017 11:57:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8205_zaveryStan.pdf (398 kB) - 10.04.2017 07:54:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: