Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8208
Název záměru: Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovHruškaHruška
Olomoucký krajProstějovNezamysliceNezamyslice nad Hanou
Olomoucký krajProstějovNěmčice nad HanouNěmčice nad Hanou
Olomoucký krajProstějovVíceměřiceVíceměřice
Olomoucký krajPřerovKojetínKojetín
Olomoucký krajPřerovMěrovice nad HanouMěrovice nad Hanou
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 13.02.2018 09:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2016
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV8208_oznameni.zip (54514 kB) - 25.11.2016 09:01:52
Informace o oznámení: OV8208_infOznam.pdf (138 kB) - 25.11.2016 09:01:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8208_zjistovaci.pdf (377 kB) - 16.01.2017 09:09:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc. RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 15.06.2017
Text dokumentace: OV8208_dokumentace.zip (57976 kB) - 10.05.2017 10:15:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8208_infDokumentace.pdf (140 kB) - 10.05.2017 10:15:36
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2017
Text posudku: OV8208_posudek.pdf (292 kB) - 01.11.2017 13:55:49
Informace o posudku: OV8208_infPosudek.pdf (120 kB) - 01.11.2017 13:55:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8208_zaveryStan.zip (7467 kB) - 13.02.2018 09:29:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: