Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8240
Název záměru: Výroba minerálního oleje Šternberk
Znění novely zákona: č. 326/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení:
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucŠternberkŠternberk
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2017 07:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ADI OIL s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO oznamovatele: 63992078
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.11.2017
Zpracovatel oznámení: Gresl Josef Ing.
Text oznámení záměru: OV8240_oznameni.zip (10076 kB) - 30.10.2017 07:03:37
Informace o oznámení: OV8240_infOznam.pdf (126 kB) - 30.10.2017 07:03:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8240_zjistovaci.zip (2421 kB) - 15.12.2017 07:41:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Šternberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: