Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8275
Název záměru: Prostějov, LK – výstavba centrální parkovací plochy
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní: Ne
Důvody ukončení záměru: OV8275_duvodyUkonceni.pdf (203 kB) - 25.02.2022 12:37:57
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajProstějovProstějovProstějov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2022 12:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ministerstvo obrany ČR, OŘS, Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ oznamovatele: 60162694
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 10.02.2022
Zpracovatel oznámení: Staněk Ivo RNDr.
Text oznámení záměru: OV8275_oznameni.7z (5281 kB) - 07.01.2022 11:45:29
Informace o oznámení: OV8275_infOznam.pdf (89 kB) - 07.01.2022 11:51:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýProstějovMěstský úřad Prostějov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: