Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9003
Název záměru: Sklad odpad, včetně nebezpečných
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináKarvináKarviná-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2003 09:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČSAD Karviná a.s.
IČO oznamovatele: 45192090
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Juchelková Dagmar Dr., Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9003_oznameni.doc (408 kB) - 25.09.2002 10:33:37
Informace o oznámení: OV9003_infOznam.doc (44 kB) - 25.09.2002 10:33:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9003_zjistovaci.doc (1297 kB) - 22.11.2002 10:49:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír Prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9003_posudek.doc (110 kB) - 05.03.2003 13:27:14
Informace o posudku: OV9003_infPosudek.rtf (28 kB) - 05.03.2003 13:27:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9003_inf1VP.doc (35 kB) - 28.03.2003 11:26:30
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9003_zaveryStan.doc (85 kB) - 17.06.2003 08:07:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: