Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9009
Název záměru: Dekontaminační plocha Dolní Benešov, TALPA - RPF, s.r.o.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaDolní BenešovDolní Benešov
Moravskoslezský krajOpavaDolní BenešovZábřeh u Hlučína
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2005 11:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky
IČ oznamovatele: 64615391
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9009_oznameni.doc (272 kB) - 19.02.2004 09:53:37
Informace o oznámení: OV9009_infOznam.doc (39 kB) - 19.02.2004 09:54:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV9009_zjistovaci.pdf (297 kB) - 02.07.2004 13:37:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bouček Zdeněk Ing., PhD., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9009_dokumentace.doc (480 kB) - 03.02.2005 10:29:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9009_infDokumentace.doc (45 kB) - 03.02.2005 10:29:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Valíček Svatopluk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9009_posudek.pdf (301 kB) - 31.03.2005 13:14:05
Informace o posudku: OV9009_infPosudek.doc (49 kB) - 31.03.2005 13:14:06
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9009_inf1VP.doc (45 kB) - 15.04.2005 14:41:14
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9009_zapis1VP.doc (49 kB) - 06.05.2005 17:41:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9009_zaveryStan.doc (115 kB) - 17.06.2005 10:52:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: