Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Bouček Zdeněk Ing., PhD., MBA.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
18571/ENV/06, 4521/ENV/11, 81448/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16151/4353/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Nad Kunšovcem 1405/2
Zaměstnavatel - mesto: Velké Meziříčí
Zaměstnavatel - PSČ: 594 01
Zaměstnavatel - telefon: 566 524 814, 566 521 107
Bydliště - ulice: Třebíčská 41
Bydliště - město: Velké Meziříčí
Bydliště - PSČ: 594 01
Bydliště - telefon: 777 551 389
Email: enviroeko@enviroeko.cz
Poznámka: Průmyslové stavby, obchodní centra, zařízení k nakládání s odpady, liniové stavby, výroba, zpracovatelský průmysl
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: