Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9083
Název záměru: Modernizace lyžařského areálu SKI Vítkovice - Bílá - vlek sever II
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekBíláBílá
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2008 12:10
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SKI Vítkovice-Bílá, o.s., Bílá 173, 739 15 Staré Hamry
IČ oznamovatele: 70632219
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV9083_oznameni.pdf (351 kB) - 11.01.2008 10:39:13
Informace o oznámení: OV9083_infOznam.doc (64 kB) - 11.01.2008 10:39:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV9083_zjistovaci.doc (92 kB) - 03.03.2008 12:09:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: