Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9101
Název záměru: Rozšíření skládky TKO v Ostravě - Hrušově, V. etapa
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrušov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2018 09:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OZO Ostrava s.r.o.
IČ oznamovatele: 62300920
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9101_dokumentace.pdf (2529 kB) - 24.07.2009 11:56:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9101_infDokumentace.doc (351 kB) - 28.07.2009 11:48:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Koppová Hana RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9101_posudek.pdf (3110 kB) - 07.12.2009 08:59:19
Informace o posudku: OV9101_infPosudek.doc (361 kB) - 07.12.2009 08:59:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9101_zaveryStan.zip (199 kB) - 17.08.2017 10:44:20
Prodloužení stanoviska: OV9101_prodlouzeniStan.pdf (106 kB) - 17.09.2018 09:36:07
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: