Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9159
Název záměru: Dobudování povrchové skládkyTPO a TKO Horní Benešov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálHorní BenešovHorní Benešov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 17.03.2016 14:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HBSS, s.r.o., Hasičská 171, 739 91 Jablunkov
IČO oznamovatele: 25834061
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.12.2015
Zpracovatel oznámení: Tylčer Jiří Ing.,CSc.
Text oznámení záměru: OV9159_oznameni.7z (21409 kB) - 16.11.2015 09:49:50
Informace o oznámení: OV9159_infOznam.pdf (169 kB) - 16.11.2015 09:49:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2016
Datum nabytí právní moci: 11.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV9159_zjistovaci.zip (1618 kB) - 17.03.2016 14:57:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9159_infZjistovaci.pdf (133 kB) - 17.03.2016 14:57:58
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: