Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9193
Název záměru: Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPoruba
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 30.11.2017 19:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2017
Text dokumentace: OV9193_dokumentace.zip (85196 kB) - 17.07.2017 14:55:21
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV9193_prepracovana.zip (53003 kB) - 29.09.2017 11:16:58
Informace o dokumentaci: OV9193_infDokumentace.pdf (101 kB) - 17.07.2017 14:56:55
Vrácení dokumentace: OV9193_vraceni.zip (2540 kB) - 01.09.2017 15:39:45
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 02.11.2017
Text posudku: OV9193_posudek.zip (60954 kB) - 29.09.2017 11:26:54
Informace o posudku: OV9193_infPosudek.pdf (117 kB) - 29.09.2017 11:26:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
19.10.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV9193_inf1VP.zip (3591 kB) - 19.10.2017 12:22:55
Zápis z 1. veřejného projednání: OV9193_zapis1VP.pdf (159 kB) - 30.11.2017 11:24:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.12.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9193_zaveryStan.zip (11910 kB) - 30.11.2017 09:19:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: