Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9204
Název záměru: Intenzifikace CHA/DCHA
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/30;II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaMariánské Hory
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 12.04.2019 12:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BorsodChem MCHZ, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26019388
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 21.01.2019
Text dokumentace: OV9204_dokumentace.zip (21710 kB) - 18.12.2018 12:20:43
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9204_infDokumentace.pdf (90 kB) - 18.12.2018 12:19:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuběna Oldřich RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9204_posudek.pdf (2126 kB) - 12.04.2019 12:19:48
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV9204_zaveryStan.pdf (164 kB) - 12.04.2019 12:21:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: