Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK075
Název záměru: Výroba esterů kyseliny octové
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2005 10:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALIACHEM a.s., Pardubice, Semtín, Pardubice č.p. 103, PSČ 532 17
IČ oznamovatele: 60108916
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK075_oznameni.doc (787 kB) - 25.05.2004 07:38:25
Informace o oznámení: PAK075_infOznam.doc (45 kB) - 25.05.2004 07:38:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK075_zjistovaci.doc (72 kB) - 27.07.2004 09:14:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vohralíková Jana Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK075_dokumentace.doc (802 kB) - 15.10.2004 08:30:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK075_infDokumentace.doc (45 kB) - 15.10.2004 08:30:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK075_posudek.doc (3117 kB) - 15.02.2005 10:10:52
Informace o posudku: PAK075_infPosudek.doc (52 kB) - 15.02.2005 10:10:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK075_inf1VP.doc (52 kB) - 15.02.2005 10:15:35
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK075_zapis1VP.doc (78 kB) - 13.04.2005 09:26:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK075_zaveryStan.doc (204 kB) - 13.04.2005 09:27:39
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: