Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK111
Název záměru: Výstavba 2 větrných elektráren v obci Hejnice u Žamberka
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíHejniceHejnice u Žamberka
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2006 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jürgen Käppler, Uhřínov 50, zastoupený JUDr. Zděnkem Formánkem, Jenišovská 1175/
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK111_oznameni.pdf (16889 kB) - 27.05.2005 10:58:15
Informace o oznámení: PAK111_infOznam.doc (46 kB) - 27.05.2005 10:58:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK111_zjistovaci.doc (97 kB) - 08.07.2005 07:37:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Löw Jiří doc., Ing., arch.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK111_dokumentace.doc (4733 kB) - 09.11.2005 10:08:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK111_infDokumentace.doc (48 kB) - 09.11.2005 10:08:48
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK111_posudek.pdf (251 kB) - 27.01.2006 08:23:55
Informace o posudku: PAK111_infPosudek.doc (47 kB) - 27.01.2006 08:23:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK111_inf1VP.doc (44 kB) - 21.02.2006 09:03:58
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK111_zapis1VP.doc (108 kB) - 18.05.2006 08:56:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK111_zaveryStan.doc (129 kB) - 18.05.2006 08:59:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: