Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK367
Název záměru: Navýšení výroby – KYB Manufacturing Czech s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: KYB Manufacturing Czech s.r.o., U Panasonicu 277, 530 02 Pardubice
IČO oznamovatele: 27082784
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2009 10:32
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK367_oznameni.pdf (978 kB) - 16.07.2008 11:34:16
Informace o oznámení: PAK367_infOznam.doc (50 kB) - 16.07.2008 11:34:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK367_zjistovaci.doc (62 kB) - 13.08.2008 14:06:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK367_dokumentace.pdf (1401 kB) - 03.12.2008 08:17:20
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK367_infDokumentace.doc (49 kB) - 03.12.2008 08:17:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK367_posudek.pdf (320 kB) - 19.03.2009 14:02:42
Informace o posudku: PAK367_infPosudek.doc (52 kB) - 19.03.2009 14:02:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PAK367_zaveryStan.doc (164 kB) - 26.06.2009 09:31:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: