Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK378
Název záměru: Rekonstrukce - Sběrné suroviny Plundra, Žamberk
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDlouhoňoviceDlouhoňovice
Pardubický krajÚstí nad OrlicíŽamberkŽamberk
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: Jaromír Plundra, Lukavská 1265, 564 01 Žamberk
IČO oznamovatele: 12980102
Datum a čas posledních úprav: 13.10.2008 11:19
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK378_oznameni.pdf (1061 kB) - 18.09.2008 12:46:42
Informace o oznámení: PAK378_infOznam.doc (47 kB) - 18.09.2008 12:58:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK378_zjistovaci.doc (71 kB) - 13.10.2008 10:19:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: