Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK430
Název záměru: Inovace šrotiště - JARÝ s.r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2;II/10.1;II/10.4;II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceRosice nad Labem
Pardubický krajPardubicePardubiceSemtín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Oznamovatel: JARÝ s.r.o., Průmyslová oblast Semtín 105, 533 53 Pardubice VII - Doubravice
IČO oznamovatele: 60931663
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2009 11:09
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK430_oznameni.pdf (1152 kB) - 21.05.2009 11:35:46
Informace o oznámení: PAK430_infOznam.doc (69 kB) - 21.05.2009 11:35:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK430_zjistovaci.doc (113 kB) - 21.09.2009 10:09:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceKrajský úřad Pardubického kraje
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
PardubickýPardubiceÚřad městského obvodu Pardubice VII
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: