Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK435
Název záměru: VTE Třebařov v k.ú. Třebařov
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyTřebařovTřebařov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2010 13:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EL-INSTA WIND s.r.o., Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ oznamovatele: 28339231
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK435_oznameni.doc (12548 kB) - 07.07.2009 13:46:38
Informace o oznámení: PAK435_infOznam.doc (72 kB) - 07.07.2009 13:46:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PAK435_zjistovaci.doc (118 kB) - 23.07.2009 07:52:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Skořepa Jaroslav RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK435_dokumentace.zip (10416 kB) - 18.02.2010 12:51:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK435_infDokumentace.doc (71 kB) - 18.02.2010 12:51:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Rimmel Vladimír Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK435_posudek.pdf (198 kB) - 02.07.2010 12:34:08
Informace o posudku: PAK435_infPosudek.doc (68 kB) - 02.07.2010 12:34:08
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK435_zaveryStan.pdf (115 kB) - 02.07.2010 12:35:08
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: